Tô vít đầu mũi hoa thị D1T

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Tô vít mũi hình sao (hoa thị)
Dòng sản phẩm: D1T với cán tô vít
Có lựa chọn: T6-T50, Chiều dài mũi 75-150mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Tô vít với mũi hoa thị (hình sao)
Dòng sản phẩm: D1T với cán vặn dạng tô vít
Có các lựa chọn từ T6 đến T50, chiều dài: 75-150mm

Tham khảo các cỡ hoa thị dòng D1T với cán vặn tô vít:

 

Tô vít hoa thị, tô vít mũi hoa thị, KTC D1T-T10, D1T-T30, D1T-T40 Tô vít sao 6 cạnh với lựa chọn
Chiều dài mũi: 75-150mm
Cỡ đầu mũi: T6-T50
Mã số sản phẩm tương ứng: D1T-T6, D1T-T10, .. D1T-T50

Tham khảo các bộ sao bên dưới:
Bộ tô vít sao TD1T5 với 5 cỡ sao từ T10, T15, T20, T25, T30
Bộ tô vít sao TD1T12 với 12 cỡ sao từ T6 đến T50


Với mũi sao có lỗ giữa, tham khảo dòng D1T H tại bảng bên dưới:
 

Tô vít sao có lỗ, tô vít hoa thị có lỗ, KTC D1T-T8H, D1T-T10H, D1T-127H Tô vít sao 6 cạnh (có lỗ giữa) với lựa chọn
Chiều dài mũi: 75-150mm
Cỡ đầu mũi: T8H-T50H
Mã số sản phẩm tương ứng:
D1T-T8H, D1T-T10H, .D1T-T30H. D1T-T50H

Tham khảo các bộ sao bên dưới:
Bộ tô vít sao TD1TH11 với 11 cỡ sao (có lỗ) từ T8H đến T50H


Tham khảo sự khác nhau giữa đầu tô vít và hoa thị & bảng dữ liệu lựa chọn:
 

Mũi tô vít và hoa thị, khác nhau giữa mũi tô vít và hoa thị
Với yêu cầu cho các mũi chuyên dùng khác, tham khảo thêm tại đây.
Bảng lựa chọn đầu bits hoa thị, KTC BT3-T25, KTC BT3-T30
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang